Top Finishers:
1. Bolt d’ Oro
2. Zatter
3. Run Away
4. Dia de Pago